Recent Submissions

Наукові засади еколого-синергетичного підходу до процесу утилізації фосфогіпсу для зменшення техногенного навантаження на довкілля [Thesis]
Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок SnxSy та гетероперехідних структур на їх основі [Thesis]
Гігієнічні аспекти навчальної діяльностіучнів середнього шкільноговіку та її вплив на стан здоров'я [Article]
Ukraine’s image verbalisation in modern English mass media discourse [Article]
Remediation of Soil Contaminated with Heavy Metals [Article]
Використання засобів PR і реклами для формування іміджу ТОВ "Керамейя" [Theses]
Нова організаційна модель функціонування випускової кафедри університету: здобутки і протиріччя [Theses]
Управління вибором стратегій комерціалізації інновацій [Theses]
Розвиток професії "бухгалтер" в умовах цифрової адженди: емпіричні дослідження щодо майбутнього професії [Article]
Антикризове управління в забезпеченні фінансової безпеки бізнесу з позиції стратегічного та ресурсно-орієнтованого позиційного підходу [Book chapter]
Напрями вирішення проблеми формування digital-компетенції сучасного бухгалтера [Theses]
Clarification of the Recent Scientific Approaches in Magnetic Water Treatment [Article]
Optimum Choice of the Front Suspension of an Automobile [Article]
Dynamic Simulation of Heat Transfer through External Building Constructions [Article]
Hydrodynamics of a Liquid Film Downflow on a Flat Surface in Evaporation Conditions into a Flow of Neutral Gas [Article]
Improvement of the Vacuum Cooling System for Biodiesel Production [Article]
Управління фінансовою санацією підприємства [Masters thesis]
Управління фінансовою безпекою підприємства [Masters thesis]
Управління фінансовою стійкістю підприємства [Masters thesis]
Управління капіталом підприємств видавничої діяльності в Україні [Masters thesis]
Роль центрального банку країни у забезпеченні економічного зростання [Masters thesis]
Системні ризики банківського сектору: оцінка та аналіз [Masters thesis]
Державна політика детінізації економіки України з урахуванням економіко-екологічних факторів [Thesis]
Новітні види маркетингу в умовах випереджаючого розвитку: еволюція, сутність, умови застосування [Article]
Influence of an Inlet Rotating Axial Device on the Cavitation Processes in a Low Specific Speed Centrifugal Pump [Article]
Вплив соціальних, економічних та політичних факторів на розвиток людського капіталу [Article]
Нейростоматологічні захворювання в практиці лікаря-хірурга-стоматолога [Presentation]
Лексема little vs поліфункціональність [Theses]
Financial Markets [Monograph]
Сучасна вища медична освіта: поточний інформаційний список за березень - квітень 2019 року [Lists]
Study of a Welding Pool Harmonic Oscillations Influence on the Welded Metal Hardness and Weld Bead Width [Article]
Мультигармонічні двопотокові супергетеродинні ЛВЕ з гвинтовими електронними пучками [Thesis]
To Make the World Smarter and Safer [Book]
Візія Ісайї Бовмена щодо вирішення європейської "кризи біженців" (1938-1941 рр.) [Article]
Pragmastylistic and translation peculiarities of taglines to English movies [Article]
Стів Джобс як метасимволічна сильна мовна особистість [Article]
Political Phraseology and Features of its Translation in Modern English Journalistic Discourse [Article]
Continuity in Teaching of Foreing Languages in General Education Schools [Article]
Preservation of the Suggestive Potential in Advertising Discourse: Translation Aspect [Article]
Асоціативне поле концепту «щастя» (на основі українських фразеологічних одиниць) [Article]
Translation Interpretations of the Pharmaceutical Terms: English-Ukrainian Equivalents [Article]
Peculiarities and Difficulties in Translation of Compatative Advertising of Fast Food Restaurants [Article]
Територіальні відмінності захворюваності населення Сумської області на хронічні обструктивні захворювання легень [Theses]
Фрактальна самоорганізація словотвірної системи німецької мови [Article]
Комплекс Електри у романному мисленні ХХ–XXI ст.: продовження методу Ніли Зборовської [Article]
Чехови й Леся Українка на Сумщині [Article]
Зарубіжний досвід архівації електронних документів: е-пошта та твіти [Article]
Інтертекстуальна парадигма романів Мирослава Дочинця [Article]
A Short Guide to Legal Structures [Schoolbook]
Лінгвопрагматичні аспекти фейлетону в англомовному політичному дискурсі [Theses]