Recent Submissions

Прокурор у системі суб՚єктів закриття кримінального провадження [Article]
Основні принципи діяльності прокурора в кримінальному процесі Франції [Article]
Exhibition activity as a tool to promote the industrial enterprise [Article]
Аналіз ефективності енергозабезпечення адміністративної будівлі ПАТ «Сумихімпром» та розроблення заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження систем енергоспоживання ЗОШ №18, м. Суми [Bachelous Paper]
Розробка регульованого аксіально-поршневого насоса з похилим диском [Bachelous Paper]
Розробка нерегульованого аксіально-поршневого насоса з похилим диском [Bachelous Paper]
Аналіз та прогнозування фінансового стану підприємства [Bachelous Paper]
Проблеми реалізації інтелектуального капіталу сучасного університету [Theses]
Енергетичне обстеження систем електрозабезпечення корпусу Г СумДУ з розробкою алгоритму прогнозування та лімітування електроспоживання [Bachelous Paper]
Відцентровий насос двостороннього входу [Bachelous Paper]
Аналіз факторів теплових втрат у теплових мережах та створення алгоритму автоматизованого розрахунку тепловтрат у тепломережах [Bachelous Paper]
Хімічний горизонтальний відцентровий насос [Bachelous Paper]
Паперовий відцентровий насос [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі гуртожитку КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження системи теплопостачання будівлі спорткомплексу СумДУ з розробкою енергозбережних заходів [Bachelous Paper]
Методичний підхід до аналізу і задоволення інтересів суб’єктів інноваційної діяльності організації в умовах їх імовірнісної оцінки [Article]
Вільновихровий насос типу Turo [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності системи стисненого повітря ПАТ «Насосенергомаш» та розроблення заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Динамічні методи розрахунку теплової потужності будівлі [Bachelous Paper]
Модернізація системи опалення виробничої ділянки ТОВ «Пневмомеханіка» [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження квартири у багатоповерховому будинку [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження будівлі КЗ СОР «Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» за адресом вул.Аерофлотська, 1 [Bachelous Paper]
Енергетичний аудит приватної будівлі [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності функціонування систем енергоспоживання будівлі зооветеринарного центру ТОВ «10 друзів», м. Суми [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності функціонування систем будівлі представництва «Кімакр» та розробка заходів з енергозбереження [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження системи теплопостачання будівлі бібліотеки СумДУ з розробкою енергозбережних заходів [Bachelous Paper]
Кримінальна відповідальність за вчинення готування до злочину за кримінальним правом України та Республіки Польщі (порівняльно-правове дослідження) [Article]
Енергетичне обстеження будівлі навчального корпусу КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» [Bachelous Paper]
Зарубіжний та національний досвід кримінально-правової регламентації покарання у виді громадських робіт [Article]
Становлення та розвиток законодавства щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні [Article]
Насосний агрегат типу АНФ [Bachelous Paper]
Відшкодування майнової шкоди як об’єкт оподаткування податком на доходи [Article]
Аналіз обсягів енергоспоживання будівлею Косівщинського ДНЗ (ясла-садок) "Золота рибка" з метою розробки енергозбережних заходів [Bachelous Paper]
Аналіз ефективності роботи системи теплопостачання будівлі відділу капітального будівництва ПАТ "СУМИХІМПРОМ" [Bachelous Paper]
Енергетичне обстеження адмінбудівлі ТОВ "Гуалапак Україна" [Bachelous Paper]
Поняття та зміст національного адміністративно-правового регулювання у сфері соціального захисту населення [Article]
Правове забезпечення діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів в Україні [Article]
Проблеми захисту об’єктів авторського права в мережі інтернет [Article]
Адміністративно-правова регламентація процесів створення електронного уряду в СРСР [Article]
Історичні аспекти виникнення корупції в Україні [Article]
Спортивна орієнтація гандболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки [Bachelous Paper]
Удоскоанлення техніки стрибкових вправ спортсменок 10–12 років, які займаються художньою гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки [Bachelous Paper]
Побудова тренувального процесу баскетболістів 13-14 років у річному мікроциклі за допомогою інноваційних технологій [Bachelous Paper]
Контроль психофізіологічного стану висококваліфікованих лучників у процесі виконання спеціальних вправ [Bachelous Paper]
Удосконалення координаційних здібностей дзюдоїстів на етапі початкової підготовки [Bachelous Paper]
Оптимізація процесу техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів з урахуванням змагальної діяльності [Bachelous Paper]
Спортивний відбір на основі психофізіологічних особливостей юних баскетболістів [Bachelous Paper]
Контроль фізичної підготовленості гравців різного амплуа в міні-футболі [Bachelous Paper]
Підвищення ефективності силової підготовки юних дзюдоїстів на основі використання технічних дій [Bachelous Paper]