Recent Submissions

Розвиток банківського нагляду на консолідованій основі в Україні [Thesis]
Book review. Application of econometrics in economics [Article]
Фінансова безпека підприємств під впливом нестабільності фінансового сектору України [Thesis]
Науково-теоретичні основи масообміну у системах з твердою фазою [Thesis]
Резонанс [Newspaper]
WEB-редактор [Book]
Критерии успеха стратегических направлений инновационного развития: опыт стран «азиатских тигров» и возможности для украинских предприятий [Unknown]
The modeling of the composition and properties of functional materials based on polytetrafluoroethylene [Article]
Peculiarities of the Author’s Fairy Tale Translation from English into Ukrainian [Article]
Принципи комунікативного навчання у викладанні іноземної мови [Theses]
Ментальне омовлення концепту онтогносеологічного судження на прикладі реконструкції зв’язки “є” [Article]
Концепція "Зеленої" економіки в умовах забезпечення еколого-економічної безпеки та сестейнового розвитку України [Article]
Використання форсайту для прогнозування тенденцій розвитку світового ринку нафти [Article]
Вплив конфлікту на Донбасі на енергетичну складову національної безпеки економіки України [Article]
Димензиональное измерение текстов фольклорного дискурса [Article]
Contact Establishing in American Corporate Culture via Translation [Article]
CdZnO Coated Thin Films: Application for Energy Conversion Devices [Article]
Investigation of Optical and Pyroelectric Properties of Lithium Niobate Single Crystals Caused by Metal Ions Diffusion [Article]
Переходы, индуцированные взаимно коррелированными гауссовскими белыми шумами: метод эффективного потенциала [Article]
Concept Checking Questions in Teaching English [Theses]
Формування стратегії розвитку лісопромислового комплексу України [Article]
Метод машинного навчання для веб-безпеки та аналітики [Masters thesis]
Уход за больными в хирургической клинике [Book]
Systematic Investigations on the Effect of Divalent Metal Ions (Mg2+ and Zn2+) Substitution on Nanocrystalline Manganese Ferrites [Article]
Wavelet Decomposition for Diagnosing the Technical State of the Engine Automatic Control Systems [Article]
Створення та вдосконелення технічних систем [Learning Object]
Understanding needs in ESP teaching [Article]
Effect of Strong Correlations on the Spin-polarized Electronic Energy Bands of the CdMnTe Solid Solution [Article]
Effect of BiScO3 Additive on the Structure and Electrical Properties of the Y2O3-ZrO2-SrTiO3 System [Article]
The Influence of Layer Thickness and Deposition Conditions on Structural State of NbN/Cu Multilayer Coatings [Article]
Макроекономічна стабільність: аспекти децентралізації [Article]
Соціальна відповідальність бізнесу у контексті формування постіндустріальної економіки в Україні [Article]
Нотаріальна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання [Masters thesis]
Розробка інтегрованої технології обробки деталей ротаційного компресора з ротором що котиться [Masters thesis]
Удосконалення технологічного процесу виготовлення гільзи циліндра 60-01102.12М1 двигуна внутрішнього згорання СМД-60 шляхом підвищення якості обробленої поверхні на хонінгувальній операції [Masters thesis]
Удосконалення технологічного процесу виготовлення вала-шестерні 2К.01.065.01.005 комбайна "Кіровець 2К" шляхом впровадження алмазно-іскрового шліфування шийок деталі [Masters thesis]
Удосконалення технологічного процесу виготовлення вала-шестерні конічної 5206-4205.05-Б домкрата установчого шляхом підвищення стійкості різального інструменту на зубофрезерній операції [Masters thesis]
Удосконалення технологічного процесу виготовлення перехідника 461.4355.012 блока очищення газу шляхом структурно-параметричної оптимізації операції комплексної на оброблюваних центрах з ЧПК [Masters thesis]
Оцінювання впливу тіньового сектору на макропоказники національної економіки [Article]
Роль кураторів СФ ХНУВС у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу [Theses]
Компонентний аналіз комунікативної компетенції для формування навичок мовлення [Theses]
Аналіз впливу фінансових технологій (FinTech) на грошово-кредитний ринок [Masters thesis]
Матеріали на основі фулерена С_(60): методи отримання і формування [Masters thesis]
Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів протидії кіберзлочинності [Masters thesis]
Правовий статус захисника в цивільному процесі в умовах реформування судової системи [Masters thesis]
Адміністративно правові засади реформування органів НПУ [Masters thesis]
Вплив міжнародної молодіжної діяльності на розвиток мотивації до засвоєння фахових дисциплін у студентів [Theses]
Розвиток навичок ведення телефонної бесіди англійською мовою [Theses]
Участь захисника на стадії досудового рослідування [Masters thesis]
Суспільна довіра до банків: фінансові та нефінансові аспекти оцінювання [Masters thesis]