Skip navigation

Recent Submissions

Вплив зміни методів облікової політики на результати діяльності банку [Article]
Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках [Thesis]
Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті [Thesis]
Сучасна економіка : проблеми та перспективи : поточний інформаційний список, червень-серпень 2017 р. [Lists]
Офіс-менеджмент [Learning Object]
Зміни мікробіоцинозу кишківника у дітей раннього віку на фоні гострого обструктивного бронхіту [Theses]
Особливості клінічного огляду дітей з гострим деструктивним захворюванням легень [Article]
Окципітальна алопеція як ознака рахіту [Theses]
Юридична наука і практика: поточний інформаційний список, червень-серпень 2017 р. [Lists]
СумДУ на сторінках преси : поточний інформаційний список, червень-серпень 2017 р. [Lists]
Проблеми вищої школи : поточний інформаційний список, липень-серпень 2017 р. [Lists]
Противодействие торговле людьми: правовые и социально-экономические аспекты [Schoolbook]
Маркетинг образовательных услуг [Monograph]
Адміністративно-правовий статус органів досудового розслідування Національної поліції України [Thesis]
Адміністративно-правові форми діяльності Служби безпеки України з протидії тероризму [Thesis]
Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті [Synopsis]
Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках [Synopsis]
Проблемні аспекти правового регулювання виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні функції виведення неплатоспроможних банків з ринку [Theses]
Dual Nature of the Legal Status of the Deposit Guaranteeing Fund of Natural Persons in Ukraine [Theses]
Суб’єктний склад відносин, які виникають в системі гарантування вкладів фізичних осіб [Theses]
Правове регулювання визначення елементів системи гарантування вкладів фізичних осіб [Theses]
ЕКГ-синдроми у дітей, що перенесли неревматичний кардит [Theses]
Виведення неплатоспроможних банків з ринку: правові аспекти взаємодії уповноважених суб'єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні [Article]
Фінансово-правове регулювання діяльності суб’єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні [Article]
Окремі питання функціонування системи гарантування (страхування) вкладів [Theses]
Помехоустойчивый расспределитель импульсов на основе счетчиков Фибоначчи [Theses]
Дослідження перспектив використання зеленого маркетингу в туризмі [Article]
Публічність як ознака правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Theses]
Основи роботи підприємств із засобами масової інформації [Theses]
Фінансово-правова характеристика діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Theses]
Система гарантування вкладів як частина фінансової системи держави [Theses]
Здоров’я та здоровий спосіб життя студентів [Theses]
Характерні особливості моделі державного регулювання функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні [Theses]
Участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у відносинах неплатоспроможності банків [Theses]
Деякі аспекти правового регулювання функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні [Theses]
Характеристика правовідносин за участю національного банку України та фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку [Theses]
Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Monograph]
Установка для дезодорації рослинних олив безперервної дії [Patent]
Вплив принципів функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб на діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні [Theses]
Фінансово-правовий статус уповноважених суб’єктів системи гарантування (страхування) вкладів фізичних осіб [Article]
Actual problems of the legal regulation of the guaranteeing (insurance) system of individuals’ deposits [Theses]
Компетенція фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: фінансово-правовий аспект [Article]
Інтегральна підготовка волейболістів в процесі навчально-тренувальних занять [Theses]
Особливості харчування студентів, які займаються фітнесом [Theses]
Оздоровча фітнес-йога у фізичному вихованні студенток [Theses]
Оздоровчі фітнес-технології у фізичному вихованні студенток [Theses]
Методика навчання спринтерському бігу студентів на заняттях із фізичного виховання [Theses]
Ефективність впливу аеробних вправ на серцево-судинну систему студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей [Theses]
Фітнес як активний спосіб відпочинку студентської молоді [Theses]
Вплив тромбоцитопенії на вагітність та розвиток ускладнень в акушерській практиці. Провідні терапевтичні заходи [Theses]