Skip navigation

Recent Submissions

Предметно-образний зміст концепту патріотизм за результатами психолінгвістичного експерименту [Theses]
Спеціалізований розмовний клуб англійської мови як засіб підвищення рівня мовленнєвої компетенції соціологів [Theses]
Розвиток дистанційного навчання у сучасній вищий освіті [Theses]
Особливості застосування веб-квесту у навчанні студентів професійно орієнтованої англійської мови [Theses]
Англійські щілинні фонеми у спонтанному мовленні дикторів-британців, американців і канадійців [Theses]
Економічна стійкість як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудування [Synopsis]
Робоче колесо вільновихрового насоса [Patent]
Формування та розвиток банківської системи України [Theses]
Девальвація гривні: причини та перспективи [Theses]
Не сприяння податкової системи розвитку українського суспільства [Theses]
Стратегічні засади діяльності банків на кредитно-інвестиційному ринку у посткризовий період [Thesis]
Кредитна система України та шляхи її вдосконалення [Theses]
Моделі корпоративного управління [Theses]
Спосіб побудови та використання електронного тренажера для навчання стрільбі артилерії із закритої вогневої позиції [Patent]
Діалогічна взаємодія персонажів у драмі крізь призму комунікативних стратегій [Theses]
Застосування методу інформаційно-комп'ютерних технологій для оволодіння іноземною мовою у сучасному глобалізованому світі [Theses]
Спосіб комплексного лікування гіпертонічної хвороби І-ІІ ступеня [Patent]
Формування компетентностей міжкультурної комунікації – основа навчання студентів-іноземців української мови [Theses]
Навчання мови професійного спілкування студентів іноземців інженерного профілю [Theses]
Реализация точности и аппроксимации в информационных газетных текстах [Theses]
Language manipulation in advertising [Theses]
Форма Continuous англійського дієслова: Pros and Contra [Theses]
Топоніми у творчості Олеся Гончара (на прикладі роману "Прапороносці") [Theses]
Особливості американського молодіжного сленгу [Theses]
Особливості та проблеми перекладу науково-технічних текстів [Theses]
Серіал "Гра престолів" як зразок масової культури [Theses]
Полісемія в термінології нафто-добувної галузі англійської мови [Theses]
Прояви агресії в підлітковому віці [Theses]
Напрями розвитку та проблеми VR-технологій [Theses]
Цінності європейського адміністративного простору як основа формування публічної адміністрації України [Article]
Участь українських емігрантів з країн Південно-Східної Європи в українських наукових з’їздах 1926 та 1932 рр. у Празі [Article]
Influence of the wall thickness value on the cross wall thickness deviation of tubes rolled on the tube rolling plant with the continuous mill [Article]
Ставлення міжвоєнної української еміграції в Румунії до рішення ради послів країн Антанти щодо східних кордонів Польщі [Article]
Гетьманат П. Скоропадського як втілення державницького проекту України 1918 р. [Article]
3-D принтери в машинобудуванні [Theses]
Особливі правові режими в законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Article]
Зміст принципу самовизначення націй та механізм його реалізації в умовах територіальної цілісності держав [Article]
Why students of law need English [Theses]
Семантичне наповнення нікнеймів американських президентів [Theses]
Психологія маніпулювання [Theses]
Непряме оподаткування підприємств [Theses]
Альтернативні види палива [Theses]
Серіал «Теорія Великого Вибуху» як зразок масової культури [Theses]
VacTrain [Theses]
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора [Theses]
Гармата Гауса [Theses]
Stylistics of the printed media language (based on the materials of the newspaper “Day”) [Theses]
Різновиди космічних двигунів [Theses]
Комунікативні особливості соціального ток-шоу в сучасному медіапросторі [Theses]
Протидія маніпуляціям: ефективні стратегії [Theses]