Skip navigation

Recent Submissions

Науково-організаційні засади безбар'єрної освіти студентів з особливими освітніми потребами [Theses]
Значення способу життя у зміцненні здоров'я та розширенні функціональних резервів студентської молоді [Theses]
Иппотерапия как современный способ лечения и оздоровления детей [Theses]
Аналіз харчування вагітних і динаміка гестаційного процесу [Theses]
Проблемы классификации контрольно-надзорной деятельности в сфере земельных отношений [Article]
Причины, вызывающие сенсорную недостаточность (глухота, тугоухость) [Theses]
Оценка качества жизни пациентов с синдромом диабетической стопы при комбинированом лечении с применением плазмотерапии [Theses]
Medyczne biologiczne i kulturologiczne aspekty odnowienia organizmu przy śpiewu choralnym [Theses]
Спосіб лікування хворих на верхівкові плеврити та емпієми плеври [Patent]
Автоматизований тепловий пункт закритої системи теплопостачання з залежною схемою приєднання системи опалення [Patent]
Механизмы нервной регуляции вегетативных функций [Presentation]
Особливості практичного використання відновного лікування після штучного переривання вагітності [Theses]
Effect of intravenous low level laser therapy on the systemic hypertension [Theses]
Методичні підходи до розробок рекомендацій з оздоровлення за допомогою мінеральних вод [Theses]
Зв'язок рівнів молекули адгезії судинних клітин svcam-1 з порушенням ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз [Theses]
Особливості морфофункційного стану наднирникових залоз нащадків при внутрішньоутробному впливі електромагнітного випромінювання [Theses]
Розлади статевої сфери у пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом та цукровим діабетом / предіабетом [Theses]
Особенности восстановительного лечения повреждений промежности, полученных в родах [Theses]
The physiotherapeutic means in a complex rehabilitation of people with posthypoxic encephalopathy [Theses]
Polymorphism of gene of IL-8 cytokine in acute pancreatitis complicated with peritonitis [Theses]
Кінезіотейпування у фізичній терапії дітей із геміпарезом [Theses]
Изменение ультразвуковых характеристик гемодинамики и функции эндотелия на модели длительной ваготонии при блокаде СВ1 рецепторов каннабиноидов в эксперименте [Theses]
Медичний та комп`ютерно-інформаційний аспекти дослідження неясних випадків біліарної патології [Theses]
Основні показники вуглеводного обміну та його регуляції за умов впливу поліетиленгліколю [Theses]
Динамическая электростимуляция - новая технология в комплексной реабилитации спортсменов [Theses]
Мультидисциплінарні аспекти реабілітації постраждалих з опіковою травмою [Theses]
Intraoperative neurophysiological monitoring at stem-cell tumors surgical treatment: prognostic value for patients' further physiotherapeutic rehabilitation [Theses]
Ефективність і безпечність комплексної терапії із застосуванням електрофорезу неокарипазим-400 у жінок у менопаузальному періоді, що страждають остеоартрозом колінних суглобів [Theses]
Оцінка ранніх маркерів розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на гіпотиреоз [Theses]
Special aspects of healing wounds after tooth extraction in patients with diabetes mellitus [Theses]
Дослідження стану гігієни порожнини рота при ортодонтичному лікуванні незнімною та знімною апаратурою [Theses]
Міграція важких металів у грунті [Theses]
Екологiзацiя виробництва ТОВ «Мотор-деталь» м. Конотоп [Theses]
Піноскло як екологічно безпечний утеплювач [Theses]
Характерстика теріофауни м. Суми [Theses]
Екологія житла [Theses]
Оцінка техногенного навантаження на довкілля від об‘єктів теплоенергетики з використанням альтернативних джерел палива [Theses]
Поєднання мультирезистентного туберкульозу легень та полісерозиту з розшаруванням аорти [Article]
Фармакологічна профілактика перенапруження серцево-судинної системи як фактор збереження здоров'я спортсменів [Theses]
Менструальний цикл та значення статевого диморфізму у спортсменок в атлетичних видах спорту [Theses]
Коефіцієнт вартості ─ характеристика вартісно-монетарного аналізу та діагностики [Author's certificate]
Структурні диспропорції розвитку малого бізнесу в Україні [Article]
Європейські студії у фінансах [Schoolbook]
Hydroaeroelasticity [Book]
Оцінка рівня забруднення вихлопними газами автомобілей вздовж основних транспортних шляхів міста Суми [Theses]
Застосування технологій перероблення твердих побутових відходів в умовах України [Theses]
Оцінка ефективності використання сонячних панелей в умовах житлового фонду міста [Theses]
Дослідження і оптимізація режимів роботи міських очисних споруд м. Шостка [Theses]
Хірургічне лікування гострого деструктивного панкреатиту з використанням мініінвазивних методик [Monograph]
Комплексний підхід до вирішення проблеми утилізації нафтових шламів [Theses]