Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72671
Title: До питання про диференціацію понять «емотивність», «емоційність» та «експресивність»
Authors: Ємельянов, Д.Ю.
Keywords: емотив
эмотив
motional word
семантика
semantics
Issue Year: 2019
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Ємельянов, Д.Ю. До питання про диференціацію понять «емотивність», «емоційність» та «експресивність» [Текст] / Д.Ю. Ємельянов: наук. кер.: І.К. Кобякова, Ю.Л. Анохін // Перекладацькі інновації: матеріали ІХ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 14-15 березня 2019 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ, 2019. – С. 34-37.
Abstract: Відтворення афективно забарвленої лексики з однієї мови в іншу привертає особливу увагу та становить науковий інтерес, оскільки в кожній мові це явище відбувається по-різному. Для перекладача важливо розглянути проблему всебічно та зіставити можливі шляхи, прийоми та засоби вираження суб’єктивної оцінки в мові оригіналу та мові перекладу.
В работе рассматриваются особенности английских эмотивов на лексическом уровне. Автор рассматривает их актуализацию в тексте через компоненты разного ранга, которые характеризуются формальной и семантической неоднородностью.
It deals with the peculiarities of English emotional words on the lexical level. The author considers their realization in the work of art through various components characterized by their formal and semantic heterogeneity.
Description: Робота написана під науковим керівництвом Анохіна Ю.Л. (ДП «Укрметрстандарт», м. Київ) та канд. філол. наук, професора Кобякової І.К. (СумДУ)
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72671
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ІФСК)

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Yemelianov_semantics.pdf207.62 kBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.