Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70979
Title: Дослідження впливу низькочастотних коливань вітроенергетичних установок на навколишнє середовище
Authors: Сорочинська, Ю.В.
Keywords: шум
альтернативні джерела енергії
альтернативна енергетика
вітроенергетика
акустичне забруднення
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Сорочинська, Ю.В. Дослідження впливу низькочастотних коливань вітроенергетичних установок на навколишнє середовище [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістр; спец.: 101 - екологія / Ю.В. Сорочинська; наук. керівник В.О. Соляник. – Суми: СумДУ, 2018. – 92 с.
Abstract: Сьогодні спостерігається тенденція до поширення використання в різних галузях промисловості нетрадиційних відновлювальних джерел енергії (НВДЕ), зокрема вітроенергетики. Такий стан справ зумовлений, насамперед, зростанням цін на паливо та загальною потребою в охороні довкілля. Дослідники одностайно дотримуються думки про те, що, окрім низки вагомих переваг, вітроенергетика має недоліки, зокрема, вплив на оточуюче середовище, окремо у вигляді акустичного «забруднення». У зв'язку з перспективою будівництва сучасних потужних ВЕС і підвищенням рівня використання ВЕУ невеликої потужності в приватному секторі, питання про безпечні умови розміщення цих об'єктів, що забезпечують попередження їх несприятливого впливу на навколишнє середовище і санітарно-гігієнічні умови проживання і здоров'я населення є актуальним. Оскільки шумове забруднення від ВЕУ є найбільш складовою впливу на навколишнє середовище, а дослідження в цьому напрямку не є достатньо вивченими, тому тема моєї роботи є актуальною на сьогодні. Метою роботи є дослідження впливу акустичного забруднення (як загального так і низькочастотного) від ВЕУ різної конструкції на навколишнє середовище та розробка рекомендацій та заходів, спрямованих на зниження впливу на оточуюче середовище і людину акустичного забруднення від цих установок.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70979
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ТеСЕТ)

Views
No available statistics
Downloads
No available statistics


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sorochinska_mag_2018.pdf2.69 MBAdobe PDF0Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.