Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68092
Title: Діагностичне значення стану рецепторів ендометрія естрогену і прогестерону при лікуванні жінок з гіперплазією ендометрія
Authors: Циндренко, Н.Л.
Keywords: гіперплазія ендометрія
гиперплазия эндометрия
endometrial hyperplasia
прогестерон
progesterone
естроген
эстроген
estrogen
Issue Year: 2018
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Циндренко, Н.Л. Діагностичне значення стану рецепторів ендометрія естрогену і прогестерону при лікуванні жінок з гіперплазією ендометрія [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 14.01.01 - акушерство та гінекологія / Н.Л. Циндренко; наук. керівник С.А. Сміян. - Суми: СумДУ; Мед. ін-т, 2018. - 48 с.
Abstract: Актуальність дослідження гіперпластичних процесів ендометрія обумовлена насамперед високим ризиком їх малігнізації та проблемами, пов’язаними з порушеннями менструального циклу, дисфункціональними матковими кровотечами, анемізацією жінок [5]. Гіперплазія ендометрія (ГЕ) посідає значне місце у структурі гінекологічної захворюваності жінок репродуктивного віку і є однією з найбільш частих причин їх госпіталізації до гінекологічного стаціонару (10-18%). Гіперпластичні процеси ендометрія майже в 40% випадків спричиняють рак тіла матки. Частота аденокарциноми ендометрія, яка посідає перше місце серед злоякісних пухлин статевих органів, залишається високою, і має тенденцію до значного зростання в більшості країн світу, у тому числі і в Україні [27]. Гіперпластичні процеси ендометрія в структурі гінекологічної захворюваності займають 25–40%. До 75% всіх випадків ГЕ припадає на перименопаузальний період, адже в цьому віці значно збільшується кількість ановуляторних циклів, що призводить до формування стану «хронічної» гіперестрогенії у жінок. Але не зважаючи на високу частоту зустрічаємості ГЕ в перименопаузальному періоді, спостерігається неухильна тенденція до «омолодження» захворювання, що дозволяє віднести його не тільки до медичної, а й до соціальної проблеми нашого часу[12, 15]. Висока частота рецидивів ГЕ, можливість їх малігнізації потребують подальшого вдосконалення та пошуку нових підходів до діагностики й лікування даної патології. Зважаючи на те, що чутливість до гормональної терапії і прогноз перебігу ГЕ у жінок багато в чому визначається станом рецепторного апарату, який залежить від клінічної стадії і ступеня гістологічного диференціювання ендометрія,дослідження особливостей стану рецепторів естрогенів та прогестерону ендометрія при ГЕ має велике практичне значення.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68092
Type: Masters thesis
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МІ)

Views
Other27
Downloads
Other67


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
mag_rob_Tsyndrenko.pdf662.42 kBAdobe PDF67Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.