Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65844
Title: Zakres ochrony dуbr publicznach w kontekscie zaspokojenia potrzeb wspуlczesnego konsumenta
Authors: Abramski, A.
Keywords: споживачі
consumers
потребители
товари споживання
consumption goods
товары потребления
суспільні блага
public goods
общественные блага
Issue Year: 2017
Publisher: Sumy State University
Citation: Abramski, A. Zakres ochrony dуbr publicznach w kontekscie zaspokojenia potrzeb wspуlczesnego konsumenta [Текст] / A. Abramski // International Economic Relations and Sustainable Development : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : Сумський державний університет, 2017. - С. 144-145.
Abstract: Termin dobra publiczne jest zwrotem niedookreślonym. Mogą być postrzegane zarówno jako historycznie ukształtowany w społeczeństwie byt realny, jak również jako konstrukt słowny, na temat którego dyskurs – trwający od połowy XX wieku – wywołany został przez Paula Samuelsona.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65844
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other7
Germany1
Downloads
Other6
China2
Germany1
Poland2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Abramski.pdf1.17 MBAdobe PDF11Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.