Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61420
Title: Класифікація опорних елементів верстатних пристроїв
Authors: Кравченко, Е.Ю.
Чигрин, С.О.
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych 
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych 
Keywords: верстатні пристрої
станочные приспособления
machine tools
опорні елементи
опорные элементы
supporting elements
напружено-деформований стан
напряженно-деформированное состояние
stress-strain state
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Класифікація опорних елементів верстатних пристроїв [Текст] / Е.Ю. Кравченко, С.О. Чигрин, В.О. Іванов, І.В. Павленко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 29.
Abstract: Для підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції України ринок вимагає від виробників забезпечення високої ефективності технологічних процесів. Існуючі конструкції опорних елементів верстатних пристроїв (ВП) не здатні у повному обсязі забезпечити ефективне використання верстатів у багатономенклатурному виробництві, що пов’язано з великими фінансовими затратами та значними витратами матеріалів. Різноманітність компоновок ВП, які використовуються для обробки однотипних деталей, з одного боку, забезпечує багатоваріантність, а з іншого – суттєво ускладнює задачу визначення оптимального компонування ВП для певних виробничих умов [1].
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61420
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ТеСЕТ)

Views
Other7
China1
Germany1
United Kingdom1
Ukraine1
United States2
Downloads
China1
Germany1
Ukraine1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kravchenko_klasyfikatciia.pdf199.25 kBAdobe PDF4Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.