Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59974
Title: Комунікаційна політика на ринку банківських послуг
Other Titles: Communications policy in the banking market
Authors: Маслова, Н. О.
Maslova, N. O.
Keywords: комунікаційна політика
банк
банківські послуги
банківська система
communication policy
bank
bank services
banking system
Issue Year: 2001
Publisher: Українська академія банківської справи НБУ
Citation: Маслова, Н. О. Комунікаційна політика на ринку банківських послуг [Текст] / Н. О. Маслова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2001. - Т. 4. - C. 253-257.
Abstract: Середовище, в якому функціонує банк, пронизане складною сис- темою комунікацій. Банк постійно контактує зі своїми клієнтами, фі- нансовими інститутами, центральним банком, різними контактними аудиторіями. Для будь-якого банку необхідна чітка система взаємо- зв'язків, комунікацій, яка покликана постійно вдосконалюватися від- повідно до змін зовнішнього та внутрішнього середовища.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59974
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other21
Germany1
Italy1
Ukraine3
Downloads
Other18
China2
Germany1
Russia1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
19.pdf1.73 MBAdobe PDF22Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.