Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51285
Title: Zagadnienia procesu Bolonskiego i universyteckiej autonomii na przykladzie krajow Europy zachodniej i srodkowej
Other Titles: Bologna process and the university autonomy on the example of the western and central European countries
Authors: Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords: Deklaracja Bolońska
poziom edukacyjno-kwalifikacyjny
stopień naukowy
uczelnia
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego
Europejski System Transferu Punktów
Болонская декларация
образовательно-квалификационный уровень
ученая степень
ВУЗ
Европейское пространство высшего образования
Европейская система трансфера оценок
Issue Year: 2012
Publisher: Nauka i Studia
Citation: Derewianko, B. Zagadnienia procesu Bolonskiego i universyteckiej autonomii na przykladzie krajow Europy zachodniej i srodkowej [Text] / B. Derewianko // Nauka i Studia. Seria prawo. — 2012. — № 21 (66). — S. 40—46.
Abstract: W artykule naukowym określono zakres implementacji postanowień Deklaracji Bolońskiej z zachowaniem istniejących na Ukrainie poziomów edukacyjno-kwalifikacyjnych oraz stopni naukowych “kandydat nauk” i “doktor nauk”.
В научной статье определены пределы имплементации норм Болонской декларации сохранением существующих в Украине образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней «кандидат наук» и «доктор наук».
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51285
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other27
Germany2
Finland1
France2
United Kingdom2
Italy1
Ukraine16
Downloads
Ukraine9
Other5
China2
Germany2
EU1
Poland1
Russia2
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Derevyanko_Bologna_process_and_the_university_autonomy.pdf551.65 kBAdobe PDF21Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.