Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38294
Title: Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їх послуг
Authors: Letunovska, Nataliia Yevhenivna 
Keywords: соціальна інфраструктура промислового підприємства
социальная инфраструктура промышленного предприятия
social infrastructure of industrial enterprise
заклад соціального призначення
учреждение социального значения
social institution
якість соціальних послуг
качество социальных услуг
social services quality
ціна соціальних послуг
цена социальных услуг
social services price
коефіцієнт пільги
коэффициент льготы
privileges coefficient
вигода підприємства
выгода предприятия
enterprise's benefit
довіра споживача
доверие потребителя
consumer's confidence
Issue Year: 2014
Publisher: ЧТЕІ КНТЕУ
Citation: Летуновська, Н.Є. Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їх послуг [Текст] / Н.Є. Летуновська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. ІІІ (55). Економічні науки. - С. 95-106.
Abstract: У статті аналізується сучасний стан закладів соціального призначення вітчизняних промислових підприємств. Зважаючи на непрогресивний характер розвитку більшості об’єктів соціальної сфери відомчого підпорядкування, за одночасного високого потенціалу при правильній стратегії управління, автором на основі порівняння існуючих підходів до формування пільгових цін на послуги цих закладів, запропоновано спосіб диференціювання коефіцієнтів пільг до ціни, що враховує різні категорії персоналу промислового підприємства. Крім того, взято до уваги фактор якості в діяльності соціальних закладів через розрахунок показника довіри до них споживачів. У результаті здійснено порівняння довіри споживача та вигоди суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває цей заклад інфраструктури, від надання соціальної послуги відповідної якості та з певною ціною.
У статті аналізується сучасний стан закладів соціального призначення вітчизняних промислових підприємств. Зважаючи на непрогресивний характер розвитку більшості об’єктів соціальної сфери відомчого підпорядкування, за одночасного високого потенціалу при правильній стратегії управління, автором на основі порівняння існуючих підходів до формування пільгових цін на послуги цих закладів, запропоновано спосіб диференціювання коефіцієнтів пільг до ціни, що враховує різні категорії персоналу промислового підприємства. Крім того, взято до уваги фактор якості в діяльності соціальних закладів через розрахунок показника довіри до них споживачів. У результаті здійснено порівняння довіри споживача та вигоди суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває цей заклад інфраструктури, від надання соціальної послуги відповідної якості та з певною ціною.
The article analyzes the current state of social institutions of domestic industrial enterprises. The author makes conclusions about non-progressive development of most social objects, but at the same time they have a high potential under conditions of proper management strategy. So basing on a comparison of existing approaches to the formation of preferential prices for the services of these social institutions, it is proposed the method of differentiation of coefficients to the price ratio taking into account different categories of personnel of industrial enterprises. In addition, inasmuch the quality factor of social institutions the author calculates the index of consumer confidence. As a result, comparison of the consumers` confidence and the benefits of enterprise from social services providing is made.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38294
Type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ ФЕМ)

Views
Other80
Canada1
Czech Republic2
Germany15
France6
United Kingdom2
Italy2
Poland4
Ukraine10
United States51
Downloads
Other23
China1
Czech Republic2
Germany2
France3
Russia4
Ukraine75
United States5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Letunovska text.pdf210.26 kBAdobe PDF115Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.